Brusilan talo Mätäjärven korttelissa

Näillä sivuilla kerron Turun Mätäjärven korttelissa asuneesta porvari Erik Thomasson Brusilasta ja hänen jälkeläisistään. Erikistä on tietoja 1680-luvulta vuoteen 1737. Hänellä oli usein asiaa raastupaan, siksi tiedämme hänestä paljon. 

Raastuvanoikeuden pöytäkirjat kertovat oman aikansa ihmisten elämästä ja arjesta. Alla on ote Erik Brusilan ja hänen lankonsa Mattsin asumiskiistaa koskevasta jutusta vuodelta 1702. Koko oikeudenkäynti on suomennettuna jäljempänä näillä sivuilla.